Uslovi i odredbe

A. General

 1. Veb stranicom upravlja ProgressPlay Ltd (dalje u tekstu: Kompanija), sa registrovanom adresom u Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. Kompanija upravlja mrežnim igrama u skladu sa Malta Gaming Authority, broj licence MGA / B2C / 231/2012 izdato 16. aprila 2013 i u Velikoj Britaniji je licencirana i regulisana od strane Komisije za kockanje pod brojem računa 39335. Kockanje može izazvati ovisnost. Igrajte odgovorno.
 2. Ovi uslovi i odredbe ("Uslovi i odredbe") regulišu vaše ("vi", "vaše" ili "igrač") korišćenje usluga na mreži i mobilnih igara koje vam pruža Kompanija. Ove Uvjete i odredbe trebali biste pažljivo pročitati prije upotrebe Usluga. Imajte na umu da ovi Uslovi i odredbe predstavljaju pravno obavezujući ugovor između vas i kompanije.
 3. Ovi Uslovi uključuju našu Politiku privatnosti i Pravila klađenja pristajući na ove Uslove i odredbe. Potvrđujete da prihvaćate i slažete se s našom Politikom privatnosti i Pravilima klađenja (Našu politiku privatnosti možete pregledati do kliknite ovdje i pregledajte Naša pravila klađenja do kliknite ovdje.)

B. Definicije

 1. U ovim Odredbama i uslovima sljedeće riječi i izrazi (osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije) imaju značenja navedena pored sebe:
  • £ - znači valutu u kojoj ste registrirali svoj račun.
  • "Račun" znači lični račun koji je otvorio pojedinac, isključivo za tog pojedinca da bi mu omogućio da igra Igre na Web lokaciji.
  • "Ulog" će značiti opkladu koju ste vi postavili na neki događaj.
  • "Igre" će značiti bilo koju od igara dostupnih na Web lokaciji, uključujući događaje.
  • "Događaj" znači bilo koji događaj na koji je oklada dostupna na Web lokaciji.
  • "Ograničena područja" znače sljedeće države: Australija, Belgija, Belize, Britanska Djevičanska ostrva, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Danska, Francuska, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Litvanija, Luksemburg, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovenija, Španija, Turska i Sjedinjene Američke Države i dodatne jurisdikcije koje je Kompanija blokirala po sopstvenom nahođenju. Kompaniju s vremena na vrijeme može dopuniti ovu listu, prema vlastitom nahođenju.
  • "Usluge" će značiti Igre Kompanije i bilo koje druge usluge i aktivnosti koje se nude na Web lokaciji.
  • "Žalba" znači izraz nezadovoljstva u odnosu na pružene usluge kako je navedeno u poglavlju O dole.
  • "Osporavanje" znači žalbu koju Kompanija nije riješila kako je navedeno u ovim Odredbama i uslovima u početnom roku od 8 sedmica navedenom u poglavlju O dolje.
  • "Web lokacija" znači bilo koju web stranicu i / ili mobilnu web lokaciju i / ili mobilnu aplikaciju u vlasništvu, upravljanju ili hostiranju Kompanije.
  • "Mi", "Naši" ili "Mi" znače Kompaniju i / ili bilo koja zavisna društva, pridružena preduzeća, zaposlenike, direktore, službenike, agente, dobavljače, konsultante i ugovarače.

C. Podređivanje Uslova i odredbi i njihov obavezujući učinak

 1. Korištenjem web mjesta, registracijom na web mjestu ili sudjelovanjem u nekoj od usluga pristajete na obvezivanje i postupanje u skladu s Odredbama i uvjetima, jer se oni mogu povremeno ažurirati, bez ikakvih rezervacija.
 2. Kompanija zadržava pravo da izmeni ove Uslove i odredbe u bilo kom trenutku, prema svom apsolutnom i isključivom nahođenju. Bit ćete obaviješteni o svim promjenama Uslova i odredbi prije nego što promjene stupe na snagu. Na bilo koju okladu sklopljenu prije stupanja na snagu revidiranih Uslova i odredbi regulisaće se odredbe i uslovi koji su na snazi prilikom stavljanja oklade. Ako ne želite da vas takav amandman veže, morate prestati koristiti Veb lokaciju i Usluge. Ako želite prestati koristiti Veb lokaciju i Usluge nakon bilo koje promene Uslova i odredbi, možete povući sva raspoloživa sredstva i zatvoriti svoj račun u skladu sa ovim Odredbama i uslovima.
 3. Ovi Uslovi i odredbe zamjenjuju sve prethodne dogovore između strana u vezi s njenim predmetom i čine cjelokupni i cjeloviti ugovor između vas i kompanije. Potvrđujete da se, pristajući da prihvatite ove Uslove i odredbe, niste oslanjali ni na jedno zastupanje, osim na izričito zastupanje koje je Kompanija dala u ovim Odredbama i uslovima.

D. Ko ima pravo da učestvuje

 1. Usluge možete koristiti samo ako se pridržavate sljedećeg:
  • Imate najmanje osamnaest (18) godina ili ste punoletni kako je utvrđeno zakonima države u kojoj živite (šta god je veće); u tom pogledu, Kompanija vam želi skrenuti pažnju na činjenicu da je kockanje maloljetnika prekršaj;
  • Vi ste vlasnik važećeg načina plaćanja (ili ste ovlašteni za upotrebu važećeg načina plaćanja od strane vlasnika tog važećeg načina plaćanja);
  • Ne kršite nijedan zakon ili propis kao rezultat korišćenja Usluga. U tom kontekstu, slažete se da ako prebivate ili ste prisutni u bilo kojoj jurisdikciji koja zabranjuje upotrebu Usluga ponuđenih na Web lokaciji (uključujući, bez ograničenja, bilo koju od ograničenih teritorija), nećete učestvovati u zabranjenoj aktivnosti.
  • Niste igrač ili na bilo koji drugi način imate bilo kakvu vezu ili možete imati bilo kakav utjecaj na Događaj i / ili bilo koji ishod oklade;
  • Prethodno se niste samostalno izuzeli s drugog računa mreže Kompanije, uključujući bez ograničenja; pogledajte listu web lokacija pod licencom Komisije za kockanje ovdje i za listu web lokacija pod Malta Gaming Authority ovdje; i
  • Niste registrovani u nacionalnoj šemi samoizuzimanja kockanja na mreži, poznatoj kao Gamstop.
 2. Usluge su namijenjene samo igračima kojima zakoni bilo koje nadležne jurisdikcije ne zabranjuju kockanje na Internetu i / ili mobilnim uređajima. Kompanija vam ne namjerava omogućiti da kršite važeći zakon. Zastupate, jamčite i slažete se da ćete osigurati da će vaša upotreba Veb lokacije i / ili Usluga biti u skladu sa svim važećim zakonima, statutima i propisima. Ponuda ili dostupnost Usluga neće se smatrati niti tumačiti kao ponudu ili poziv od strane nas da koristimo Usluge ako prebivate na mjestu na kojem je takva upotreba trenutno zabranjena zakonom (uključujući, bez ograničenja, Ograničene teritorije), ili gdje se Kompanija, prema vlastitom nahođenju, odlučuje da ne nudi Usluge. Vi ćete biti jedini odgovorni za utvrđivanje da li je vaša upotreba Veb lokacije i / ili Usluga legalna u mestu u kojem živite i / ili koristite Veb lokaciju i / ili Usluge. Ne dajemo izjave ili garancije, izražene ili implicirane, u vezi sa zakonitošću Usluga i / ili Veb lokacije i / ili bilo kog učešća u Uslugama putem ove Veb lokacije, i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu nezakonitu upotrebu Veb lokacije od strane Ti. Vaša je odgovornost osigurati da se pridržavate bilo kog i svih zakona koji se primjenjuju na vas prije registracije ili sudjelovanja u bilo kojoj od Usluga putem ove web stranice. Trebali biste se posavjetovati sa pravnim savjetnikom u odgovarajućoj jurisdikciji o zakonitosti vašeg korištenja web stranice i / ili usluga.
 3. Zaposleni, direktori i službenici Kompanije, kao i članovi njihovih porodica, podružnica ili podružnica i sva druga lica koja su direktno ili indirektno povezana sa računarskim sistemima ili sistemom zaštite koji je kompanija zaposlila, kao i bilo koja umešana osoba u radu ove Web stranice i njenom uspostavljanju, uključujući, ali ne ograničavajući se na agencije za oglašavanje, promociju i ispunjavanje ponuda, osiguravači i pravni savjetnici, webmasteri i dobavljači web stranica i njihovi članovi, nemaju pravo sudjelovanja u bilo kojoj od Usluga. Radi dobrog reda pojašnjeno je da bilo koja osoba koja nema pravo na prethodno navedeno učešće - kao i bilo koja druga osoba koja zamenjuje takvu isključenu osobu - takođe nema pravo ni na jednu od nagrada koje nudi ili upućuje Web lokacija, i Kompanija zadržava pravo da suspenduje Račun (uključujući zamrzavanje svih deponovanih sredstava) i poništi sve bonuse, dobitke i bonus dobitke na Računu.

E. Registracija računa

 1. Svi zainteresovani za učešće u Uslugama dužni su da se registruju i otvore račun na Veb lokaciji.
 2. Kompanija će pregledati detalje, informacije i dokumentaciju koju ste dostavili kao dio Naš postupak "upoznajte svog kupca". Kompanija će izvršiti dodatni postupak „upoznajte svog kupca“ u bilo kojim posebnim okolnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, visoku ocjenu prevare, sumnjive detalje, veliki broj depozita, razne IP adrese korištene za pristup računu, nenormalne aktivnosti u igranju i vaše nadležnost.
 3. Vi ćete biti u potpunosti i isključivo odgovorni da svoje poverljive podatke zadržite u tajnosti i da ih ne prenosite drugom. Potpuna odgovornost za neovlašteno korištenje vaših identifikacijskih detalja snosite isključivo vas, a vi sami snosit ćete svu odgovornost koja proizlazi iz neovlaštene upotrebe vaših identifikacijskih detalja. Ako svoje identitetne podatke izgubite, zaboravite ili izgubite zbog bilo čega osim greške kompanije, kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak povezan sa takvom pojavom.
 4. Na ovoj Web lokaciji možete imati samo jedan račun. Ako otvorite više računa, Kompanija može blokirati ili zatvoriti bilo koji ili sve vaše račune po vlastitom i apsolutnom nahođenju; u tom slučaju Kompanija može poništiti bonuse, dobitke i bonus dobitke na Računima, kao i vratiti sva sredstva položena na Računima.
 5. Kompanija može po sopstvenom nahođenju i bez potrebe za obrazloženjem, odbiti otvaranje računa ili zatvaranje postojećeg računa. Međutim, poštovat će se sve preuzete ugovorne obaveze.
 6. Ovime izjavljujete da registraciju vašeg računa obavljate lično vi, a ne bilo koja treća strana.
 7. Otvaranjem računa ovime zastupate, jamčite, potvrđujete i preuzimate obvezu da su (a) detalji koje dostavite tokom postupka registracije istiniti i tačni i da ćete ih ažurirati, odmah nakon svake promjene na njemu, (b) vaš račun je samo za vašu ličnu upotrebu i neće ga koristiti nijedna treća strana, (c) bilo koja sredstva koja položite na Račun možete i koristićete isključivo za igranje Igara i / ili korišćenje Usluga, (d) Kompanija je nije financijska institucija i nikakva sredstva na vašem računu neće stjecati nikakve razlike u povezivanju i / ili kamate, (e) zdrave ste pameti i sposobni ste preuzeti odgovornost za svoje postupke, (f) vaša je odgovornost da pročitate i razumijete pravila i postupke Igara i da u potpunosti razumijete ta pravila i postupke, (g) razumijete da upotreba Igara nosi rizik gubitka sredstava uloženih u Igre, (h) sarađivat ćete s kompanijom i dostavite mu sve traženo dokumentaciju u potpunosti, cjelovito i istinito, (i) provjerili ste i utvrdili da Vaša upotreba Usluga ne krši nijedan zakon ili propis bilo koje jurisdikcije koja se odnosi na vas, (j) snosite odgovornost za snimanje, plaćanje i obračun bilo kojem relevantnom vladinom, poreznom ili drugom organu za bilo koji porez ili drugi namet koji se može platiti zbog vaše upotrebe Web lokacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na isplatu dobitaka), (k) Usluge ćete koristiti u u dobroj vjeri prema Kompaniji i drugima koji koriste Usluge, (l) Vi ćete biti jedini odgovorni za sve svoje gubitke koji nastaju uslijed klađenja na Web lokaciji i igranja Igara, (m) Kompanija može po vlastitom nahođenju odlučiti hoće li otvoriti , održavati i / ili zatvoriti Vaš račun (pod uslovom da se poštuju postojeće ugovorne obaveze), kao i suspendirati vaš račun (uključujući zamrzavanje svih deponovanih sredstava) i poništiti sve bonuse, dobitke i bonus dobitke na vašem računu - tamo gdje imate prekršili bilo koju odredbu ovih Uslova i odredbi, (n) Sami ćete biti odgovorni za održavanje povjerljivosti podataka vašeg računa (uključujući vaše korisničko ime i lozinku potrebni za ulazak u vaš račun), kao i za sve radnje i transakcije poduzete u vezi s tim sa Vašim računom bilo ko ko uđe u vaš račun dok koristi vaše detalje, a sve takve radnje i transakcije smatrat će se radnjama i transakcijama koje ste poduzeli, (o) odmah ćete obavijestiti kompaniju o svim sumnjama na neovlašteno korištenje vašeg računa, ( p) Nećete izvršiti nikakve povratne troškove i / ili odbiti ili stornirati bilo koju uplatu koju ste izvršili u vezi sa Uslugama i nadoknadit ćete nam gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih radnji, i u svakom slučaju Odmah ćete platiti sve svoje dugove prema nama, i (q) odštetit ćete nas i smatrati nas neškodljivima, iz i protiv svih direktnih i indirektnih potraživanja, obaveza, štete, gubitaka, troškova i troškova, uključujući pravne takse, koje proizlaze iz ili su u vezi sa bilo kojim kršenjem ovih Uslova i odredbi od strane vas, i bilo koje druge obaveze koje proizlaze iz vaše upotrebe Web lokacije ili bilo koje neovlaštene upotrebe bilo koje treće strane.
 8. Dalje zastupate, jamčite, priznajete i preuzimate da (a) nećete koristiti svoj račun i nećete dozvoliti da bilo koja treća strana koristi vaš račun za bilo kakve nezakonite radnje, (b) u slučaju da izvršite bilo koju nezakonitu radnju kompanije imaće pravo otkriti sve vaše detalje i informacije relevantnim vlastima i obustaviti vaš račun (uključujući zamrzavanje svih deponovanih sredstava) i poništiti sve bonuse, dobitke i bonus dobitke na vašem računu, (c) sav novac koji Ako položite na svoj račun, niste zaprljani nikakvom nezakonitošću, a posebno ne potječe iz bilo koje nezakonite aktivnosti ili izvora; (d) Vi ćete biti jedini odgovorni za sve gubitke, obaveze i štete nastale kao rezultat bilo koje nezakonite radnje koju ste izvršili i nadoknadit ćete nam štetu za sve takve gubitke, štete i obaveze, (e) niste imali račun u prošlost koju je Kompanija ukinula ili suspendirala, (f) informacije o sredstvima plaćanja (npr. kreditna kartica (nije dostupna u Velikoj Britaniji) i debitnoj kartici, e-novčaniku itd.) koje ste dali kompaniji u vezi sa vašim računom su platnih sredstava koja su u vašem vlasništvu i u vaše ime (ili da vam je vlasnik platnog sredstva pružio sav potreban pristanak za upotrebu tog platnog sredstva za stavljanje uloga putem web stranice, a vi djelujete u granicama toga pristanak) i nije ukraden niti prijavljen kao izgubljen, (g) nismo u bilo kojem obliku ili na način dužni potvrditi saglasnost koju vam je dao vlasnik sredstava plaćanja koja koristite, i (h) niste i Niste obavijestili kompaniju da ste ovisni o kockanju, (i) vi prethodno se niste samostalno izuzeli s drugog računa mreže Kompanije, (j) niste registrovani u nacionalnoj šemi samoizostavljanja kockanja na mreži u Velikoj Britaniji, poznatoj kao Gamstop.
 9. Ako vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), vaš račun mora imati ličnu kartu i starost da bi vam bilo dozvoljeno (i) položiti sredstva, (ii) kockati se (vlastitim sredstvima, bonus sredstvima ili upotrebom bilo koja besplatna okretanja i besplatne oklade) ili (iii) pristup bilo kojim igrama besplatnim za igranje. Od vas će se možda zatražiti da nam pokažete jedan ili više sljedećih dokumenata (ili dodatnih dokumenata koji nisu navedeni u nastavku) kako bismo provjerili vaše ime, adresu i datum rođenja:
  • Dokaz o ličnosti: Za obradu vašeg prvog pologa potreban je važeći dokument sa fotografijom. Lična karta može biti kopija važeće putovnice, vozačke dozvole ili nacionalne lične karte. Na kopiji poslanoj Nama moraju se nalaziti vaše ime, fotografija i potpis. U nekim slučajevima od vas će se možda zatražiti da vam dokumenti potpišu i ovjere pečat kvalifikovanog javnog bilježnika ili odvjetnika kao dokaz legitimiteta.
  • Dokaz adrese: Ovo može doći u obliku nedavnog izvoda za račun za komunalne usluge ili debitne kartice koji prikazuje vaše puno ime i adresu kako su navedeni u vašem računu.
 10. Ako vaš račun regulira Malta Gaming Authority, ako ste novac položili bilo kojim načinom plaćanja koji nije kreditna kartica ili e-novčanik, a provjera starosti nije zadovoljavajuće završena u odnosu na vas, tada (i) vaš račun može biti zamrznuto i (ii) daljnje kockanje neće biti dozvoljeno putem vašeg računa dok provjera starosti ne bude uspješno završena. Pored toga, Kompanija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku od vas zatraži dokaze o starosti i ako se ne dostave zadovoljavajući dokazi o starosti, tada će se primijeniti gore navedene posljedice, mutatis mutandis. U slučaju da se utvrdi da ste mlađi od 18 godina ili zakonska dob utvrđena zakonima države u kojoj živite (ovisno o tome koja je viša stopa), tada će Kompanija zatvoriti vaš račun i vratiti vam sva sredstva položeni, ali bonusi, dobici i bonus dobici se ne isplaćuju i poništavaju se.
 11. Kompanija zadržava pravo da zatraži dodatne dokumente poput ovjerenih kopija dokaza o identitetu i adresi ili druge dokumentacije koja dokazuje Izvor sredstava ili Izvor bogatstva, bez obzira da li je takav dokaz Kompaniji prethodno dostavljen.

F. Ilegalne radnje

 1. Bez odstupanja od bilo koje druge odredbe ovih Uslova i odredbi, ako Kompanija utvrdi da se bavite nezakonitim radnjama i / ili neregularnim obrascima igranja ili ste to pokušali učiniti, ili će to pokušati učiniti, Kompanija će imati pravo zatvoriti vašu Računajte, zadržite, zaplenite i zaplenite sva sredstva na vašem računu (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve depozite i dobitke na vašem računu). Pored toga, Kompanija može ostvariti ta prava u vezi sa bilo kojim drugim Vašim računima na mreži Kompanije. Kompanija će takođe imati pravo informirati i pružiti informativnu dokumentaciju o vama i vašim aktivnostima nadležnim vlastima i regulatorima, finansijskim institucijama, bankama, kompanijama s kreditnim karticama i
 2. "Ilegalne radnje" će značiti ilegalne, nezakonite, prevarne ili druge neprimjerene aktivnosti - uključujući, ali ne ograničavajući se na:
  • dosluh između igrača;
  • korištenje uređaja i softvera kao što su roboti i / ili umjetna inteligencija;
  • prodaja, prenos i / ili sticanje računa od drugih igrača;
  • prijenos sredstava između računa igrača;
  • nameštanje utakmica ili na bilo koji drugi način utiče na događaj i / ili ishod bilo koje opklade suprotno važećem zakonodavstvu i / ili pravilima relevantnih događaja, kao i provaljivanje na veb lokaciju ili pokušaj da se to učini;
  • namerno prekidanje veze sa igrom tokom igranja na Web lokaciji;
  • provaljivanje, pristup ili pokušaj provale i / ili zaobilaženje i / ili pokušaj zaobilaženja sistema Kompanije, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, izmenama bilo kojih detalja o registraciji ili propuštanjem pružanja i / ili pružanjem obmanjujućih, netačnih ili nepotpuni lični detalji i / ili podaci o plaćanju ili podaci o verifikaciji Kompanije i / ili pomoću veze sa virtuelnom privatnom mrežom;
  • gdje je izvor sredstava koji vi koristite nezakonit i / ili gdje ste se možda bavili ili se bavite bilo kojom aktivnošću koja se odnosi na pranje novca, uključujući upotrebu imovine stečene kriminalom;
  • zloupotreba u cilju sticanja prednosti na štetu drugih igrača (igrača) i / ili nas;
  • propust da kompaniji dostave sve tražene dokumente za verifikaciju;
  • Pružanje netačnih i / ili nevaljanih dokumenata;
  • kada Kompanija osnovano sumnja da ste nepravedno iskoristili bonuse Kompanije kako biste umanjili gubitke ili ste izvršili bilo koji drugi postupak u lošoj namjeri u vezi s promocijom bonusa ponuđenom na bilo kojoj od Sajtova u vlasništvu i / ili kojima upravlja kompanija; ili
  • Obmanjujuće iskorištavanje naših bonusa koji uključuju, ali nisu ograničeni na: (i) otvaranje više nerazlučivih računa za dobivanje bonusa nekoliko puta na bilo kojoj Web lokaciji, samo deponovanje tokom promotivne aktivnosti ili otvaranje više računa na mreži, (ii) igranje više puta samo sa besplatnim igrama, ili (iii) u slučaju ponavljanja obrazaca depozita / isplate / redepozita koji su isključivo namijenjeni za dobivanje bonusa u vezi s depozitom.
 3. "Nepravilni obrasci igranja" uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće aktivnosti:
  • klađenje na jednake, nulte ili male marže ili klađenje na hedge,
  • stavljanje pojedinačnih ili višestrukih oklada u vrijednosti od pedeset posto ili više Bonusa na bilo koju pojedinačnu igru, pojedinačnu ruku, pojedinačnu okladu ili rundu;
  • uspostavljanje ravnoteže i značajna promjena uzoraka igre; na primjer, opklada ili veličina opklade, vrste igara i strukture oklada ili uloga itd. kako bi se udovoljilo zahtjevima za klađenje;
  • stavljanje velikih oklada ili opklada koje rezultiraju značajnim dobitkom praćen padom oklade ili veličine opklade jednakom ili većom od 65% prethodne prosječne veličine opklade ili uloga;
  • rezerviranje sredstava sa stvarnim novcem u bilo kojem nepotpunom krugu igre kako bi se iskoristila bonus sredstva prije dovršetka igranja sa stvarnim novcem;
  • pravljenje velikih opklada ili opklada, a zatim značajno smanjenje opklada ili uloga kako bi se ispunili Zahtjevi za klađenje;
  • prelazak sa nisko ponderirane igre na visoko ponderiranu igru nakon velike pobjede u svrhu ispunjavanja zahtjeva;
  • na ruletu, u sljedećim slučajevima: (a) pokrivanje 24 ili više od 37 dostupnih brojeva; (b) klađenje na crveno i crno; (c) klađenje na kvote i izjednačenja; (d) klađenje na 1 - 18 ili 19 - 36 (uključujući); (e) klađenje na sve tri kolone izgleda tabele; (f) klađenje na sve tri desetine;
  • na baccarat, klađenje i na bankara i na igrača u istom puču;
  • korišćenje bonus ponuda kao dio grupe kupaca ili sindikata;
  • gdje Račun ili grupa Računa djeluju sistematski kako bi stekli prednost na štetu drugog Igrača ili počinili bilo kakvu obmanjujuću radnju u odnosu na druge Igrače ili Nas - na primjer primjenom specifičnih tehnika za varanje drugih Igrača ili igranje kao grupa ;
  • klađenje na igre sa režimom bonus funkcije s bonus novcem da bi se povećala vrijednost, izgubio bonus i zatim odmah unovčio izgrađena vrijednost sekundarnim depozitom;
  • strategije klađenja na martingale;
  • Klađenje na sve ili značajan dio vašeg stvarnog iznosa na Oklade na male kvote dok stavljate uloge u kazinu i / ili Oklade na velike kvote koristeći Vaš iznos bonusa); i / ili
  • Postavljanje više od 25% vašeg početnog depozita kao jedne oklade ili uloga.

G. Operacija računa

 1. Protuzakonito je polaganje bilo kakvog novca na Vaš račun iz neovlaštenih sredstava i nećete ih položiti. Bez odstupanja od gore navedenog, ovim potvrđujete da će Kompanija provjeriti sve transakcije kako bi spriječila pranje novca i prijavit će sve sumnjive transakcije nadležnim vlastima.
 2. Za deponiranje novca kod kompanije dostupni su sljedeći načini depozita: kreditna kartica (nije dostupna u Velikoj Britaniji) i debitna kartica, devizni prijenos, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz i Fast BankTransfer. Dostupnost svakog načina plaćanja ovisi o vašoj zemlji registracije i odabranoj valuti. Depozit će se odobriti na vaš račun tek nakon što kompanija potvrdi depozit i odgovarajući način plaćanja; dok takva potvrda ne bude primljena, Vaš račun neće uključiti takav polog u stanje računa. Kompanija ne daje kredit niti učestvuje, uređuje, dozvoljava ili svjesno olakšava davanje kredita. Depoziti izvršeni putem PayviaPhone-a imaju naknadu za obradu 15% koja će se odbiti od iznosa vašeg depozita.
 3. Da biste izbjegli sumnju, ako vaš račun regulira Komisija za kockanje, ne možete koristiti kreditne kartice za deponiranje na svoj račun na bilo koji način, uključujući bilo koju kreditnu karticu registrovanu u e-novčaniku ili usluzi plaćanja na mreži.
 4. Skreće vam pažnju činjenica da Kompanija po svom nahođenju nameće određena ograničenja depozita i podliježe raznim pregledima i provjerama koje vrši Kompanija. Oni se mogu vremenom razlikovati i u skladu s različitim karakteristikama koje se odnose na svakog kupca i depozit; kao primjer, Paysafecard - od 10 do 700 £ po depozitu po web lokaciji.
 5. Licenca koju je izdala Komisija za kockanje zahtijeva da Kompaniju obavijesti bilo koju osobu čiji račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji) o tome šta se događa sa sredstvima koja Kompanija drži na računu za tu osobu i u kojoj mjeri sredstva su zaštićena u slučaju insolventnosti. Društvo će držati sredstva takvih kupaca na zasebnom bankovnom računu kako bi se odvojili od vlastitih računa Kompanije, u skladu sa regulatornim obavezama Kompanije. Ova sredstva nisu zaštićena u slučaju insolventnosti. Ovo ispunjava zahtjeve Komisije za kockanje za segregaciju korisničkih sredstava na nivou: nezaštićena segregacija. Za dodatne informacije možete kliknuti ovdje - Zaštita sredstava kupaca.
 6. Vaša je odgovornost da kompaniju odmah obavestite o izgubljenom ili ukradenom načinu plaćanja ili o bilo kojoj promeni načina plaćanja; sve gubitke i štete nastale uslijed vašeg nepružanja takvog trenutnog obavještenja snosit ćete isključivo vi, a mi nećemo biti odgovorni za takve gubitke i štetu.
 7. Nije vam dozvoljeno da prenosite sredstva sa svog računa na druge igrače ili da primate novac od drugih igrača na vašem računu, niti da prodajete, prenosite i / ili pribavljate račune od drugih igrača.
 8. Ako Vaš račun regulira Malta Gaming Authority, smatrat će se neaktivnim ako se niste prijavili na svoj račun u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci. Za svaki neaktivni račun naplatit će se administrativna naknada u iznosu od 5 (pet) eura mjesečno, pod uslovom da vas je kompanija obavijestila 30 (trideset) dana prije nego što vaš račun postane neaktivan da će nastati takve naknade; tako nastali maksimalni iznos bit će stanje na vašem računu. Ako se niste prijavili na svoj račun u periodu od 30 (trideset) mjeseci, vaš račun će se smatrati neaktivnim računom, u tom slučaju će kompanija doznačiti stanje na vašem računu (nakon odbitka troškova navedenih u ovom odeljku ) Vama ili ako ne možete biti na zadovoljavajući način - Malta Gaming Authority.
 9. U svakom slučaju u kojem Vaš račun postaje neaktivan ili neaktivan račun u skladu s odjeljkom G.8 (koji nije primjenjiv ako vaš račun regulira Komisija za kockanje), blokiran je za daljnju upotrebu ili zatvoren, i bez odstupanja od Pravo kompanije da zaplijeni i oduzme bilo koji iznos koji se nalazi na vašem računu, možete kontaktirati kompaniju na customersupport@instantgamesupport.com i podnesite zahtjev za ponovno otvaranje vašeg računa i / ili vraćanje stanja na vašem računu. Da bi izbjegla sumnju, Kompanija nije dužna prihvatiti vaš zahtjev, a takav zahtjev će se razmotriti u skladu s relevantnim činjenicama i okolnostima i odredbama ovih Uslova i odredbi.
 10. Ovim se pojašnjava da se odjeljci G.8 i G.9 ovog poglavlja VI ne odnose na Račun koji reguliše Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji); bilo koji takav račun neće postati neaktivan ili neaktivan.
 11. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da zatvorite svoj račun slanjem e-pošte korisničkoj podršci kompanije na customersupport@instantgamesupport.com, i kontaktiraće vas korisnička podrška kako biste olakšali takav zahtjev.
 12. Podrazumevana prezentacija korisničke istorije kompanije pruža samo deo istorije igara; ako želite primiti svu svoju historiju igara, kontaktirajte korisničku podršku kompanije na customersupport@instantgamesupport.com,
 13. Jednom kada se položi oklada, ona se ne može promijeniti niti otkazati.
 14. Oklada položena nakon početka događaja (osim za klađenje u igri) i / ili oklada položena nakon što je rezultat oklade poznat, nevaljane su i ne daju vam pravo da primite dobitak od takve opklade; iznos oklade će vam biti vraćen u tom slučaju.
 15. Kompanija može ponuditi funkciju isplate u nekim okladama na nekim događajima, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju. Ova funkcija, ako se nudi, omogućit će vam isplatu dijela ili cijele vaše oklade prije kraja događaja na koji ste položili okladu. Povratak dostavljen prema funkciji isplate će se promijeniti tokom događaja i odredit će ga kompanija prema vlastitom i apsolutnom nahođenju. Nismo dužni pružiti značajku isplate u bilo kojem događaju i / ili okladi i možemo potpuno otkazati ovu značajku bez potrebe za bilo kakvim obavještenjem o tome.
 16. Rezultat oklade potvrđuje Kompanija u skladu sa službenim rezultatima objavljenim od strane odgovarajućih upravnih tijela koja dogovaraju Događaje i / ili prema alternativnim izvorima informacija; u slučaju sukoba između službenih rezultata i drugih izvora informacija, Kompanija će utvrditi rezultat oklade. Ako Kompanija ne može utvrditi rezultat oklade, oklada će biti nevažeća i ulog će vam biti vraćen.
 17. U skladu s odjeljkom G.16, Kompanija će objaviti rezultat opklade na Web lokaciji, a Račun će biti dodijeljen dobicima (ako ih ima) u roku od 72 sata od objavljivanja rezultata opklade. U slučaju sukoba između rezultata objavljenih na Web lokaciji i rezultata registrovanih u sistemima Kompanije (ili sistemima kojima u ime Kompanije upravljaju treće strane), potonje će imati prednost.

H. Povlačenja

 1. Svoj saldo stvarnog novca (Vaš depozit i svi dobici generirani od depozita) možete podići u bilo koje vrijeme - bez ograničenja, osim ako je to neophodno radi usklađivanja sa bilo kojim opštim regulatornim obavezama.
 2. Prije bilo kojeg povlačenja morate izvršiti barem jedan uspješan polog.
 3. Kada zatražite povlačenje, tražena sredstva se prenose na način plaćanja koji ste u početku koristili za polog.
 4. U slučaju da vaš način plaćanja nije dostupan za povlačenje zbog ograničenja politike treće strane, povlačenje će se izvršiti na drugi način plaćanja koji vam je dostupan.
 5. Ako imate nepodmirene depozite, Kompanija zadržava pravo da odloži ili zaustavi isplate dok ne primite i potvrdite sve depozite.
 6. Ako vaša banka ili način plaćanja zaračunaju naknadu za obradu u vezi s povlačenjem, plaćanje ove naknade je vaša odgovornost.
 7. U slučaju da prestanemo nuditi Naše usluge u određenoj jurisdikciji, razumnom naknadom za obradu (mimo one koja je navedena u odjeljku H.6) može vam se naplatiti nakon povlačenja.
 8. Vaša je odgovornost da nas odmah obavijestite o izgubljenoj ili ukradenoj kreditnoj / debitnoj kartici ili promjeni podataka u e-novčanik; sve gubitke i štete koji proizilaze iz vašeg propusta da odmah dostavite takvo obavještenje snosit ćete isključivo vi, a mi nećemo biti odgovorni za takve gubitke i štete.
 9. Isplata podliježe naknadi za obradu u iznosu od 2,50 £ po povlačenju.
 10. Ograničenja povlačenja:
  • Povlačenje Visa kredita (nije dostupno u Velikoj Britaniji) i povlačenja debitnih kartica nisu dostupni u određenim zemljama zbog ograničenja lokalnih izdavatelja.
  • Podizanje MasterCard i debitne kartice nije dostupno zbog ograničenja izdavatelja.
  • Skrill, Webmoney i Qiwi mogu se koristiti samo kao opcija povlačenja u slučaju da je prethodno uspješno izvršeno plaćanje.
  • Neke metode su dostupne samo u određenim zemljama i sa određenim valutama.
  • Za dodatne informacije kontaktirajte našu korisničku podršku putem LiveChat-a ili e-maila na: customersupport@instantgamesupport.com
 11. Ako Vaš račun regulira Malta Gaming Authority, maksimalni iznos za podizanje po Računu iznosi (i) 3.000 £ tjedno i (ii) 6.000 £ mjesečno. U slučaju progresivnih jackpotova, dobitak se može povući odjednom u punom iznosu. Možemo, prema vlastitom nahođenju, povećati ta ograničenja za naše cijenjene igrače.
 12. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), vaš način plaćanja koji se koristi za polog mora biti potvrđen prije nego što se može izvršiti bilo kakvo povlačenje. Od vas će se možda tražiti da nam pokažete jedan ili više sljedećih dokumenata (ili dodatnih dokumenata koji nisu navedeni u nastavku):
  • U slučaju deponovanja ili podizanja putem debitne kartice, navedite stražnju i prednju stranu kartice koju ste koristili kod nas. Moramo vidjeti prvu i posljednju četiri znamenke vaše kartice, vaše ime i datum isteka, možete pokriti 8 srednjih znamenki i CVV kod iz sigurnosnih razloga.
  • Ako ga deponujete ili podižete putem e-novčanika, navedite snimak zaslona ili fotografiju stranice profila e-novčanika na kojem se nalaze vaše ime i adresa e-pošte.
  • Ako ste deponovani putem PayViaPhone-a, dostavite fotografiju svog telefonskog računa koji prikazuje mobilni broj koji ste koristili kod nas i vaše puno ime.
  • Ako se deponuje na bilo koji drugi način, navedite fotografiju ili snimak zaslona metode na kojem se prikazuje vaše ime.
 13. U slučaju da vaš način plaćanja nije dostupan za povlačenje, povlačenje će se izvršiti na drugi način plaćanja koji vam je dostupan. U skladu sa tim će se zatražiti odgovarajuća verifikacija na zadovoljstvo Kompanije.
 14. Ako vaš račun regulira Malta Gaming Authority, ponekad možemo zatražiti potvrdu identiteta prije obrade povlačenja. Od vas će se možda tražiti da nam pokažete jedan ili više sljedećih dokumenata (ili dodatnih dokumenata koji nisu navedeni u nastavku):
  • Kreditna / debitna kartica koja se koristi za financiranje vašeg računa: Potrebna je jasna, čitljiva kopija obje strane kartice. Iz sigurnosnih razloga, srednjih osam brojeva na prednjoj strani kartice i troznamenkasti kod na poleđini kopije kartice moraju biti prekriženi.
  • Dokaz adrese: Ovo može biti u obliku nedavnog računa za komunalne usluge ili izvoda s kreditne kartice koji prikazuje vaše puno ime i adresu kako su navedeni u vašem računu.
  • Dokaz o ličnosti: Za obradu vašeg prvog povlačenja potreban je važeći dokument sa fotografijom. Lična karta može biti kopija važeće putovnice, vozačke dozvole ili nacionalne lične karte. Na kopiji poslanoj Nama moraju se nalaziti vaše ime, fotografija i potpis. U nekim slučajevima od vas će se možda zatražiti da vam dokumenti potpišu i ovjere pečat kvalifikovanog javnog bilježnika ili odvjetnika kao dokaz legitimiteta.
 15. Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku zatražimo dodatnu dokumentaciju kako bismo identifikovali i podržali vaš izvor sredstava i bogatstva koje koristite za polog / ulog / igru.
 16. Ako se pojave zabrinutosti u vezi sa vašom dokumentacijom u vezi sa sprečavanjem pranja novca ili sličnim problemima, Kompanija može zatražiti javnobeležničke dokumente i obustaviti vaš račun (uključujući zamrzavanje svih deponovanih sredstava) do daljeg obaveštavanja.
 17. Da biste izvršili povlačenje, kliknite ikonu „Blagajna“, a zatim opciju „Isplata“. Odaberite Vaš omiljeni način podizanja, ispunite odgovarajući obrazac prema odabranom načinu povlačenja, kliknite "Povuci" i postupak povlačenja će započeti.
 18. Imajte na umu da će se svi zahtjevi za isplatu gotovine prikazivati kao "na čekanju" tokom 3 radna dana, a za to vrijeme možete otkazati zahtjev. Da biste otkazali zahtjev za povlačenje, idite na karticu "Otkaži povlačenje" i kliknite "Otkaži" pored vašeg iznosa za povlačenje.
 19. Nakon 3 radna dana, status vašeg zahtjeva za povlačenje promijenit će se u "Obrada" i više ga nećete moći otkazati. Obavijest e-poštom primit ćete nakon što vaš zahtjev bude dostavljen i sredstva prebačena na vas.
 20. Za pomoć oko povlačenja novca ili bilo koje druge stvari, slobodno nas kontaktirajte. Metode pomoću kojih možete podizati sredstva sa svog računa su: Kreditne (nije dostupno u Velikoj Britaniji) i Debitne kartice, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney i bankovni transfer.

I. Odgovorno igranje i samoisključivanje

 1. Uvijek imajte na umu da su Usluge za vašu ličnu zabavu; nisu namijenjeni da vas obogate preko noći i ne postoje formule za dobitak. Obavezno uložite novac u svoj novac i poznajte pravila igre. Pozivamo vas da pregledate informacije dostupne na https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ ili sličnim web lokacijama kako biste bili sigurni da se odgovorno kockate. Nadalje, predlažemo da odgovorno primjenjujete mjere usmjerene na kockanje, poput tajmera ili drugih oblika podsjetnika i / ili trajanja, uloga i ograničenja gubitaka tijekom kockanja. Nudimo mjere koje se odnose na limite depozita, limite uloga, limite gubitaka i limite sesija; svako smanjenje ograničenja stupa na snagu odmah, a svako povećanje ograničenja potrajaće sedam dana (ili 24 sata ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje) prije nego što stupi na snagu.
 2. Ako Vaš račun regulira Malta Gaming Authority, tada će svako smanjenje bilo kojih ograničenja stupiti na snagu odmah, a svako povećanje bilo kojeg ograničenja potrajat će sedam dana prije nego što stupi na snagu. Možete se isključiti iz upotrebe Usluga na bilo koje određeno ili neodređeno vreme.
 3. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), tada će svako smanjenje bilo kojih ograničenja stupiti na snagu odmah, a svako povećanje bilo kojeg ograničenja potrajat će 24 sata prije nego što stupi na snagu. Možete se isključiti iz upotrebe Usluga najmanje na period između šest meseci i 12 meseci (možete produžiti za jedan ili više perioda od najmanje šest meseci).
 4. Pored toga, nudimo opcije samoisključenja i hlađenja (kao što je dalje detaljno opisano u ovom poglavlju). Takođe želimo da vam skrenemo pažnju na postojanje softvera koji sprečava pojedini računar da pristupi veb lokacijama za kockanje na mreži, kao što su www.cyberpatrol.com ili www.gamblock.com
 5. Bilo koji zahtjev za izuzeće može se uputiti putem odjeljka za odgovorne igre u klijentskom sučelju ili kontaktiranjem naše korisničke podrške putem (customersupport@instantgamesupport.com), u skladu sa Vašom odlukom koja će biti dostavljena Kompaniji. Prije nego što potvrdite svoj zahtjev za samoisključenjem, dobit ćete informacije o posljedicama samoisključenja. Ako se odlučite za samoisključenje, preporučujemo vam da razmislite o proširenju svog samoizostavljanja na druge operatore kockanja na daljinu koje trenutno koristite. Sve neodređene oklade u vrijeme vašeg samoisključenja bit će podmirene na uobičajen način, u skladu sa uobičajenim vremenskim okvirom i, ako je naknadno primjenjivo, dobici koji su vam isplaćeni. Bilo koje blokade računa za samoisključivanje ne mogu se poništiti tokom dogovorenog perioda samoizuzimanja.
 6. Nakon vašeg zahtjeva za samoisključenjem: (i) vaš račun će biti zatvoren i sva sredstva zadržana na vašem računu bit će vam vraćena; (ii) Čim je to izvedivo nakon što se vaš zahtjev za samoisključenje preda kompaniji, prestat ćete primati bilo koji marketinški materijal koji se odnosi na usluge; međutim, pod uvjetom da se to neće proširiti na sveobuhvatni marketing koji je usmjeren na određeno geografsko područje i u koji ne biste bili svjesno uključeni.
 7. Ako Vaš račun regulira Malta Gaming Authority, onda će, bez obzira na dužinu vašeg perioda samoisključenja, na kraju takvog perioda samoisključenja vaše samoisključenje prestati i moći ćete započeti klađenje u Kompaniji a takođe primaju marketinške materijale.
 8. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), na kraju razdoblja vašeg samoisključenja takvo će samoisključenje ostati na snazi ukoliko ne poduzmete pozitivnu akciju kako biste se ponovo kockali (podložno minimalno razdoblje samoisključenja od šest mjeseci), a nećete dobiti nikakav marketinški materijal ukoliko niste poduzeli pozitivnu akciju da biste se ponovo kockali i pristali prihvatiti takav marketinški materijal. Pozitivna akcija da biste se ponovo kockali mora biti popraćena jednodnevnim periodom hlađenja prije nego što će vam omogućiti ponovno kockanje.
 9. Zahtijevajući samoisključenje, pristajete na pružanje potpunih i tačnih ličnih podataka, sada i u budućnosti, tako da vaš pristup / upotreba stranice i usluga može biti ograničena. Ako se odlučite na samoisključivanje, uložit ćemo sve razumne napore kako bismo osigurali da se pridržavamo vašeg samoisključenja. Međutim, pristajući na samoisključivanje, prihvaćate da imate paralelnu obavezu da ne nastojite zaobići samoisključenje. U skladu s tim, ne snosimo odgovornost ni za bilo kakve naknadne posljedice ili gubitke kako god prouzrokovali da biste mogli pretrpjeti ili pretrpjeti ako započnete ili se i dalje kockate putem dodatnih računa na mreži gdje ste promijenili bilo koji od podataka o registraciji ili navedete obmanjujuće, netačne ili nepotpune podatke detalje ili na drugi način nastoje zaobići dogovoreno samoisključenje. Svako samoisključenje, vremensko ograničenje ili bilo koja slična radnja bit će valjani na svim web lokacijama kojima upravlja Kompanija.
 10. Ako niste sigurni hoćete li se isključiti s web lokacije, zapitajte se sljedeće:
  1. Je li vam ranije dijagnosticiran poremećaj ovisnosti?
  2. Da li se kladite pod utjecajem alkohola ili drugih supstanci?
  3. Ometa li vam kockanje svakodnevni život?
  4. Pokušavate li povratiti prethodne gubitke stavljanjem dodatnih oklada?
   Ako ste na jedno ili više gornjih pitanja odgovorili "da", toplo se preporučuje da kontaktirate tim za korisničku podršku i zatražite da vas izuzmu, kao i da zatražite stručnu pomoć.
 11. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), možete zatražiti vremensko ograničenje kockanja, što je period odmora između 1 i 42 dana. Zahtjev za vremenskim ograničenjem treba podnijeti putem web stranice u klijentu kasina u odjeljku odgovornog kockanja. Nakon završetka perioda hlađenja, moći ćete započeti klađenje s Kompanijom i također ćete dobiti marketinški materijal.
 12. Vremenski okvir za provjeru stvarnosti možete postaviti putem odgovornog ekrana za igre. Jednom postavljeno, na ekranu će se pojaviti vrijeme koje je prošlo otkako ste počeli igrati Igre u istoj sesiji ("Brojanje vremena"). Jednom kada Brojanje vremena dostigne vremenski okvir provjere stvarnosti koji ste postavili, bit će vam onemogućeno da nastavljate igrati Igre tokom iste sesije dok ne potvrdite da želite nastaviti igrati Igre. Ako potvrdite da želite nastaviti igrati Igre, Ponovno će se resetirati vrijeme do sljedeće provjere stvarnosti, a gore navedeni postupak će ponovno započeti. Početak nove sesije uzrokovat će i resetiranje brojača vremena. U bilo kojem trenutku, možete promijeniti i / ili otkazati vremenski okvir provjere stvarnosti, a takva promjena ili otkazivanje stupit će na snagu odmah (au slučaju promjene resetirat će Brojanje vremena).

J. Bonus politika

 1. Jednom kada izvršite depozit u skladu sa promocijom koju nudi Web lokacija, odmah dobijate bonus na depozit. Bonus na depozit, u obliku bonus novca, besplatnih oklada i / ili besplatnih okretaja, pojavit će se u vašem bonus stanju.
 2. Depoziti izvršeni putem Skrilla isključeni su iz svih bonus ponuda.
 3. Zadržavamo pravo da neke igre isključimo iz mogućnosti igranja s bonus sredstvima - pod uslovom da ćemo vas unaprijed obavijestiti o takvim isključenjima.
 4. Pored toga, možemo vam ponuditi besplatni bonus u obliku bonus novca, besplatnih oklada i / ili besplatnih okretaja. Besplatni bonus pojavit će se na vašem bonusu.
 5. Tamo gde Web lokacija nudi Bonus za registraciju, nakon što se registrujete na Web lokaciji, unesete važeće lične podatke i aktivirate svoj nalog, ispunjavate uslove da dobijete Bonus za registraciju; pruža se samo ako ste novi podnositelj registracije i nikada niste imali račun na Web lokaciji. Bonus za registraciju se može pružiti u obliku bonus novca, besplatnih oklada i / ili besplatnih okretaja. Bonus za registraciju će se pojaviti u vašem bonus stanju. Bilo koji igrač može dobiti samo jedan Bonus za registraciju sa svakom Web lokacijom.
 6. Bilo koji igrač može dobiti do 5 (pet) bonusa za registraciju i 1 (jedan) sportski bonus dobrodošlice na mreži kompanije. Pored toga, svaki igrač može primiti do 5 (pet) besplatnih bonusa na kladjenje mjesečno na svoj račun.
 7. Vaše klađenje se prvo oduzima od stanja stvarnog novca. Kada vaš stvarni novac na vašem stanju bude nula, opklade će se vršiti iz vašeg bonusa. Ako je ulog koji napravite veći od iznosa stvarnog novca na vašem stanju, tada će ulog biti sastavljen od zbroja stvarnog novca na vašem bilansu, a ostatak uloga - iz vašeg bonusa. Bilo koji dobitak od takve opklade podijelit će se između stvarnog novca i salda bonusa prema zbroju stvarnog novca i salda bonusa koji se koriste u takvoj opkladi. Ako je u kasnijoj fazi vaš stvarni novac na vašem stanju veći od nule, bilo koje klađenje koje izvršite iz te faze ponovo će biti od stvarnog novca na vašem stanju.
 8. Samo opklade sa bonus sredstvima doprinijet će primjenjivom zahtjevu za klađenje u odjeljcima J.19 i J.20 i J.21 („Zahtjev“). Samo opklade koje su napravljene nakon prvog uspješnog depozita doprinijet će Zahtjevu. Opklade sa stvarnim novcem neće se uračunati u Zahtjev. Ako imate više aktivnih bonusa, dobici i doprinos Zahtjevu podijeljeni su između ovih bonusa prema početnom zbiru svakog bonusa. Na primjer, ako imate tri aktivna bonusa, početni zbroj prvog iznosio je 2 eura, drugog bio je 3 eura, a trećeg 1 EUR, tada će se dobitak i zahtjev izračunati prema na podjelu 2-3-1
 9. Samo 5% (pet posto) uloga stavljenih na sve verzije video pokera i / ili moćnog video pokera računaće se u Zahtjev; samo 10% (deset posto) uloga stavljenih na sve verzije Blackjack-a, Baccarat-a, Roulette-a, poker stolnih igara i / ili jackpot igara računaće se u Zahtjev.
 10. Sljedeće igre neće doprinijeti Zahtjevu: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Kladionica kvota, Bikini zabava, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Dragulji, 1429 neistraženih mora, duh džungle, tajne Božića, astro legende: Lyra i Erion, napušteno kraljevstvo, Baker's Treat, Eye of the Kraken, zlatna legenda, Hugo 2, Lucky Angler, kućni ljubimci podivljaju, Bijes do bogatstva, Retro kolut , Retro koluti - Diamond Glitz, Retro koluti - ekstremna vrućina, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Tajna mača, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Divovska panda, Neukroćeni vučji čopor, Kolo bogatstva Specijalno izdanje, Kolo bogatstva, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Veliki loši vuk, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. Kompanija će imati pravo, prema vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme dodati više igara na gore navedenu listu igara koje neće doprinijeti Zahtjevu.
 11. U skladu s odredbama ovog odjeljka, istovremeno može biti aktivan samo jedan bonus. Svi ostali bonusi (osim besplatnih okretaja i besplatnih oklada) smatrat će se „Bonusima na čekanju“, s primjenjivim zahtjevima ulaganja koji počinju tek kada se u potpunosti ispune Zahtjevi u vezi s aktivnim bonusom ili ako aktivni bonus istekne ili je istekao otkazan iz bilo kog razloga; uz to, ako Vaša bonus sredstva padnu ispod 0,50 GBP, sljedeći Bonus na čekanju (ako postoji) postat će aktivan paralelno s trenutnim Bonusom. Bilo koji bonus na čekanju (osim besplatnih okretaja i besplatnih oklada) ne može se uložiti i neće se pojaviti u bonus stanju prije nego što postane aktivan, osim ako bonus sredstva padnu ispod 0,50 £. Redoslijed aktiviranja Bonusa na čekanju (osim besplatnih okretaja i besplatnih oklada) bit će zasnovan na vremenu koje vam ih dodjeljuju. Bonus na čekanju možete aktivirati otkazivanjem aktivnog i bonusa na čekanju prije bonusa na čekanju koji želite aktivirati.
 12. Ako želite otkazati bonus, otkazivanje se može izvršiti na kartici Račun> kartica Istorija bonusa; u tom slučaju će se ukloniti i bonus dobici koji se neće pretvoriti u stvarni novac.
 13. Stanje stvarnog novca (Vaš depozit i svi dobici generirani od depozita) možete povući u bilo kojem trenutku. Međutim, svaki zahtjev za povlačenjem sredstava sa vašeg stanja stvarnog novca prije ispunjavanja Zahtjeva prouzročit će uklanjanje bonus sredstava sa vašeg bonus stanja u cjelini i oni se neće pretvoriti u stvarni novac; uklonit će se i svi bonusi na čekanju.
 14. Vi ćete biti jedini odgovorni za plaćanje svih relevantnih poreza koji se naplaćuju u vezi sa primanjem bonus sredstava.
 15. The bonus promotion and contest reward schemes may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
 16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or a reward schemes and/or tried to abuse a bonus and/or a reward, You shall become ineligible to receive the bonus funds and/or the points and the Company shall be entitled to close Your Account. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any promotion and/or reward scheme, and/or in connection with receiving the bonus and/or points,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
 17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds and/or points, and Your Account may be closed.
 18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer, reward scheme and/or any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus and/or points that has yet to be provided to You. Any bonuses and/or points granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
 19. Bonus besplatnog novca
  • Svi bonusi s besplatnim novcem i dobici ostvareni od njih dio su bonus sredstava.
  • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement" " for the free money bonus). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
  • Konverzija bonusnih sredstava iz besplatnog novčanog bonusa u stvarni novac ograničena je na iznos jednak 3 (tri) puta početnom zbiru bonusa. Bilo koji iznos bonus sredstava koji premašuje ograničenje konverzije neće se pretvoriti u stvarni novac i uklonit će se iz vašeg bonus stanja.
 20. Besplatni okreti
  • Dobici ostvareni na besplatnim okretajima smatraju se početnim zbirom odgovarajućeg bonusa.
  • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement" for the free spins). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
  • Konverzija bonus sredstava iz besplatnog spin bonusa u stvarni novac ograničena je na 20 £. Bilo koji iznos bonus sredstava koji premašuje ograničenje konverzije neće se pretvoriti u stvarni novac i uklonit će se iz vašeg bonus stanja.
 21. Besplatne opklade
  • Dobici generisani iz besplatnih oklada (umanjeni za zbroj uloženih besplatnih opklada) biće dodati vašim bonus fondovima.
  • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement" for the free bets). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
  • Konverzija bonus sredstava iz besplatnog bonusa na stvarni novac ograničena je na 20 £. Bilo koji iznos bonus sredstava koji premašuje ograničenje konverzije neće se pretvoriti u stvarni novac i uklonit će se iz vašeg bonus stanja.
 22. Rewards
  • In order to receive points and/or purchase an item with the points via the store, a Player must make at least one (1) deposit. points and items are subject to limitations as set in the applicable terms and conditions. Any use and/or redemption contrary to those terms and conditions is null and void.
  • Items purchased via the store will expire after 30 days from the date of the purchase.
  • All items purchased via the store must be wagered a minimum of 50 (fifty) times in 30 days; failure to do so shall result in the expiry of the points and/or in revocation of all winnings generated from such bonuses.
  • Winnings generated from free spin bonus purchased via the store are limited to £20
  • Winnings generated from items purchased via the store are limited to the lower of (i) 3 (three) times the items amount (and in the case of free spins – the bonus amount equals the winnings received from the free spin), or (ii) the total amount of deposits made by the Player until the date in which the bonus was received as a prize or redeemed at the store.
  • All items purchased via the store are subject to all other items terms and conditions.

K. Ovlasti i ovlaštenja kompanije

 1. Kompanija će uložiti komercijalno opravdane napore da spriječi bilo koji neispravan rad na lokaciji i bilo koje greške u vezi sa Događajima i / ili okladama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, greške u kvotama, imenima učesnika u Događajima, hendikepima i / ili bilo koja druga komponenta oklade. Međutim, u svakom slučaju tehničke greške (ili bilo koje druge greške) u sistemima Web lokacije iz bilo kog razloga, Kompanija će imati pravo otkazati vaše učešće u bilo kojoj od Igara, u vezi sa kojima je došlo do kvara. U takvom slučaju, naša odgovornost i odgovornost će biti ograničene samo na naknadu za učešće i / ili iznos oklade koji ste platili za učešće u takvoj igri, a Vaš račun će dobiti takvu naknadu za učešće i / ili u skladu s tim.
 2. Kompanija zadržava pravo da otkaže, ukine, modifikuje ili suspenduje Usluge ako se iz bilo kog razloga Usluge ne mogu provoditi onako kako je planirano, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zarazu računarskim virusom, greške, neovlašćenu neovlašćenu intervenciju, prevaru, tehničke kvarovi ili bilo koji drugi uzroci van kontrole Kompanije. Ako bilo kakva greška rezultira dodjelom dobitaka vama ili povećanjem dobitaka koji vam se duguju ili isplaćuju, nećete imati pravo na ove dobitke. Odmah ćete obavijestiti Kompaniju o grešci i svim greškama doznačenim na Vašem računu vratiti Kompaniju (prema nalogu Kompanije) ili Kompanija može, po vlastitom nahođenju, oduzeti iznos jednak dobitku s vašeg računa ili poravnati takav iznos sa bilo kojim novcem koji vam Kompanija duguje.
 3. Kompanija zadržava pravo da vam otkaže, ukine, modifikuje ili suspenduje svoje usluge po sopstvenom nahođenju, s obzirom da će vam Kompanija dostaviti jasnu obavijest u pisanoj formi o svojoj odluci; pod uslovom da ovo neće utjecati na bilo koja prava koja su vam već dodijeljena.
 4. Kompanija zadržava pravo ograničiti, odbiti ili otkazati bilo koju opkladu, ulog ili bilo koju drugu opkladu koju ste sklopili vi ili putem vašeg računa, kao i otkazati bilo koju igru (bez obzira da li je do takvog otkazivanja došlo zbog radnji vaše ili bilo koje treće strane ), kada Kompanija vjeruje da je protiv Kompanije ili bilo koje treće strane počinjen bilo koji akt prevare ili bilo koji drugi čin loše vjere; uključujući, ali bez ograničenja, ako Kompanija osnovano sumnja da ste integritet događaja doveli u pitanje, bilo da ste vi, bilo koja osoba povezana s vama i / ili bilo koja treća strana (takva sumnja može nastati na osnovu veličine , obim, broj i / ili obrazac opklada koje vi i / ili druge osobe stavljate u kompaniju i / ili kod trećih strana, kao i bilo koju istragu koju su pokrenuli nadležni organi i / ili organizator događaja ili sportsko telo); u takvim okolnostima imat ćete pravo dobiti samo iznos naknade za učešće i / ili okladu koju ste uplatili za sudjelovanje u takvoj igri, vaš račun će biti dodijeljen u skladu s tim i nećete imati pravo na dobitak iz odgovarajuće igre, i ako su vam takvi dobici isplaćeni, Kompanija će smanjiti vaše stanje za iznos takvih dobitaka (a ako je stanje na računu nedovoljno, nadoknadit ćete kompaniji preostali iznos). Ako ste isključeni s Interneta tijekom igranja Igara (a ne bilo kakvim namjernim prekidanjem veze bilo koje druge loše vjere), rezultati Igara i saldo vašeg računa bit će zadržani kao prije takvog prekida. Kompanija će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurala da će vam, ako naiđete na prekide i / ili tehničke poteškoće u bilo kojoj igri, nakon što se kladite, biti omogućeno da nastavite igrati i vratite igru onakvu kakva je bila prije prekida i / ili dogodile su se tehničke poteškoće. Ako takva obnova nije moguća, Kompanija će osigurati prekid Igre, refundirati ulog na Vaš račun, odmah obavijestiti Malta Gaming Authority ili Komisiju za kockanje, ovisno o slučaju, i suzdržati se od ponovnog početka igranja Igre ako naznačeno je da se nastali kvar može ponoviti.
 5. Kompanija će imati pravo, po sopstvenom nahođenju, povremeno mijenjati, modifikovati ili ukidati bilo koju od Usluga i / ili bonusa i / ili promocija i / ili uvoditi nove Igre, Usluge, bonuse i / ili ili unapređenja - pod uslovom da se takav čin ne preduzme retroaktivno. To neće utjecati na sve bonuse dodijeljene prije promjene. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji ste pretrpjeli zbog bilo kakvih promjena i u tom pogledu nećete imati potraživanja protiv nas.

L. Rezerve u vezi s našom odgovornošću

 1. Nismo odgovorni za bilo kakve greške, propuste, prekide, brisanje, kvar, kašnjenje u radu ili prenosu, kvar komunikacijske linije, krađu ili uništenje ili neovlašteni pristup ili promjenu podataka ili informacija i bilo koji direktan ili indirektan gubitak koji proizlazi iz ovih pojave. Nismo odgovorni za bilo kakve probleme ili tehničke kvarove bilo koje mreže ili linija, Wi-Fi-ja, Bluetooth-a, računara, sistema, servera ili dobavljača, računarske opreme, softvera ili e-pošte zbog tehničkih problema ili zagušenja prometa na Internetu ili bilo kojem drugom web stranica, mobilna stranica ili mobilna aplikacija. Nećemo biti odgovorni ni odgovorni za vas u slučaju sistemskih ili komunikacijskih grešaka, grešaka ili virusa koji se odnose na Usluge i / ili Vaš račun ili koji će rezultirati oštećenjem vašeg hardvera i / ili softvera i / ili podataka.
 2. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu ili štetu zbog gubitka dobiti, prihoda, podataka ili upotrebe nastale od vas ili bilo koje treće strane, bilo u ugovornoj ili deliktnoj tužbi koja proizlazi iz pristup ili korištenje web stranice, usluga i / ili na neki drugi način.
 3. Ne dajemo izjave o prikladnosti, pouzdanosti, dostupnosti, pravovremenosti i tačnosti informacija, softvera, proizvoda i usluga sadržanih i / ili ponuđenih na lokaciji u bilo koju svrhu. Sve informacije, softver, proizvodi i usluge pružaju se "takvi kakvi jesu" bez bilo kakvih garancija. Ovime se odričemo svih garancija u vezi s informacijama, softverom, proizvodima i uslugama koje se nalaze ili nude na Web lokaciji, bilo da su izričite ili implicirane.
 4. Nećemo snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji su nastali uslijed oslanjanja bilo koje vrste na informacije ili bilo koju drugu publikaciju ili sadržaj koji se pojavljuju na Web lokaciji, a vi ste pozvani da provjerite informacije objavljene na Web lokaciji.
 5. Nećemo biti odgovorni ni odgovorni za bilo kakve radnje ili propuste dobavljača internet usluga ili bilo koje druge treće strane koja vam omogućava pristup web lokaciji ili uslugama.
 6. Prihvaćate i slažete se da će generator slučajnih brojeva odrediti nasumično generirane događaje potrebne u vezi sa Uslugama i ako se rezultat koji ste primili sukobljava s rezultatom prikazanim na serveru Kompanije (ili serverima kojima u ime Kompanije upravljaju treće strane), rezultat prikazan na serveru Kompanije (ili na serverima kojima u ime Kompanije upravljaju treće strane) imaće prednost u svim okolnostima. Razumijete i slažete se da će evidencija Kompanije (ili evidencija koja se vodi u njeno ime) biti konačni autoritet u određivanju uslova vašeg korišćenja Usluga.
 7. Lokaciju i Usluge upotrebljavat ćete na vlastiti rizik, a mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji ćete pretrpjeti kao rezultat izmjena, poboljšanja, ukidanja, suspenzije ili ukidanja web mjesta ili bilo koje od usluga. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji ćete pretrpjeti kao rezultat vaše upotrebe ili oslanjanja na sadržaj bilo koje web stranice, mobilne stranice i / ili mobilne aplikacije do kojih se veze pojavljuju na web lokaciji.
 8. Web lokacija, usluge, sadržaj web stranice i softver koji se koristi s tim u vezi pružaju se "takvi kakvi jesu" i ne dajemo nikakve garancije niti izjave, bilo izričite ili implicirane (bilo zakonom, statutom ili na drugi način), uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirane garancije i uvjete prodajnosti, zadovoljavajući kvalitet, podobnost za određenu svrhu, potpunost ili tačnost, nepoštivanje prava trećih strana ili važećih zakona i propisa u vezi sa Veb lokacijom, Uslugama, sadržajem Sajta i softverom koji se koristi u vezi s tim , ili da će Web lokacija, Usluge, sadržaj Web lokacije i softver koji se koristi s tim u vezi biti neprekinuti, pravovremeni, sigurni ili bez grešaka, ili da će nedostaci biti ispravljeni ili bez virusa ili grešaka ili u pogledu rezultata ili tačnost bilo kojih informacija putem web lokacije ili usluga.

M. Intelektualno vlasništvo

 1. Sva prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva (tj. Patente, autorska prava, zaštitne znakove, zaštitne znakove, logotipe, trgovačka imena, know-how ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva) koja se odnose na Web lokaciju i sav njen sadržaj (uključujući, ali ne i ograničeni na, programi, datoteke, video, audio, slike, grafike, slike, tekst i softver) i / ili Usluge (zajedno "Prava"), jesu i ostaće isključivo i ekskluzivno vlasništvo Kompanije i / ili bilo koje druge svojih davalaca licence. Ne možete koristiti nijedno od prava bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja Kompanije, osim u skladu sa ovim Uslovima i odredbama, i nećete, koristeći Usluge ili na bilo koji drugi način, steći bilo koja prava u bilo kojem od prava. Bez odstupanja od gore navedenog, strogo vam je zabranjeno: (i) kopiranje. redistribucija, objavljivanje, obrnuti inženjering, dekompajliranje, rastavljanje, modifikovanje, prevođenje ili bilo koji pokušaj pristupa izvornom kodu Usluga i / ili Veb lokacije, (ii) stvaranje izvedenih dela izvornog koda; (iii) prodaja, dodeljivanje, licenciranje, podlicenciranje, prenos, distribucija Usluga i (iv) stavljanje Usluga i / ili Veb lokacije na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani.

N. korisnička podrška

 1. Kompaniju možete kontaktirati u vezi sa bilo čim vezanim za Veb lokaciju i / ili Usluge u bilo kom trenutku putem Naše korisničke podrške koja je dostupna na customersupport@instantgamesupport.com
 2. Bilo koja komunikacija sa korisničkom podrškom kompanije obavit će se s najvećom pažnjom i bez odlaganja od strane predstavnika korisničke podrške kompanije, a po potrebi će se proslijediti relevantnim ljudima.
 3. Kompanija neće tolerirati bilo kakvo nasilno ponašanje koje ste ispoljili prema zaposlenima u Kompaniji. U slučaju da Kompanija, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, smatra da je vaše ponašanje putem telefona, razgovora uživo, e-poštom ili na bilo koji drugi način bilo nasilno ili ponižavajuće prema bilo kome od zaposlenih u kompaniji, Kompanija može, prema vlastitom nahođenju, obustavite svoj račun (uključujući zamrzavanje svih sredstava položenih unutar) i poništite sve bonuse, dobitke i bonus dobitke na svom računu.

O. Žalbe i sporovi

 1. Ako imate bilo kakvog razloga da se žalite na bilo što, onda nas kontaktirajte na žalbe@instantgamesupport.com. Obradit ćemo vašu žalbu, a svi sporovi će se rješavati što je brže moguće i razumnije.
 2. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), možete podnijeti žalbe šest mjeseci od datuma incidenta na koji podnosite žalbu.
 3. Ako Vaš račun regulira Komisija za kockanje (kupci u Velikoj Britaniji), potvrdit ćemo primanje vaše žalbe u roku od 24 sata i osigurati da cjelokupni postupak žalbi traje ne više od osam tjedana od dana podnošenja inicijalne žalbe kako zahtijeva Odredba SR koda 6.1.1.2, kada će vas Kompanija kontaktirati s pojedinostima o konačnoj odluci o žalbi, navodeći da je to kraj žalbenog postupka, kao i način prosljeđivanja vaše žalbe neovisnom ADR subjektu ako to želite učiniti tako.
 4. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) and If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
  Ili putem mrežnog obrasca za donošenje presude koji je dostupan na http://www.ibas-uk.com na početnoj stranici - obrazac se može zatražiti i telefonom (telefonski broj 0207 347 5883).
  Ili kupci mogu takođe pisati na:
  Nezavisna služba za odlučivanje o klađenju
  Poštanski pretinac 62639
  London
  EC3P 3AS
 5. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority (MGA) and If You disagree with the final decision of the Company in respect of Your claim and/or dispute and would like to dispute it, then (a) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Maltese online gambling licence, you may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Malta Gaming Authority at https://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support or to complaints.mga@mga.org.mt.

P. Razno

 1. Ovi Uslovi i odredbe i odnos između vas i nas uređivat će se, tumačiti i tumačiti u skladu sa zakonima Malte i neopozivo se podvrgavate isključivoj nadležnosti nadležnih sudova na Malti u vezi sa bilo kojim sporom u vezi sa valjanost, kršenje, tumačenje, izvršenje ili na bilo koji drugi način koji proizlaze iz ovih Uslova i odredbi i u vezi sa vama i nama ili u vezi sa njima. Međutim, pod uslovom da ništa unutar ovih Uslova i odredbi neće isključiti primenljivost zakona Engleske u pogledu bilo čega što se odnosi na licencu Komisije za kockanje kompanije.
 2. Kompanija može, u bilo koje vrijeme, poravnati bilo koja pozitivna stanja na vašem računu u odnosu na bilo koji iznos koji dugujete kompaniji.
 3. Kompanija može prenijeti ili dodijeliti bilo koja svoja prava i obaveze prema ovom ugovoru trećoj strani; bez odstupanja od gore navedenog, Veb lokacijom i / ili bilo kojom od Usluga mogu upravljati treće strane. Ne možete na bilo koji način prenijeti, ustupiti ili založiti bilo koje svoje pravo ili obavezu prema ovim Uslovima i odredbama.
 4. Ako nije izričito navedeno u ovim Odredbama i uslovima, ništa se u ovim Odredbama i uslovima neće: (i) tumačiti kao stvaranje bilo koje agencije, aranžmana, povjerenja u fiducijarne odnose ili bilo koji sličan odnos između vas i nas; (ii) stvoriti ili dodijeliti bilo koja prava ili pogodnosti bilo kojoj trećoj strani i / ili (iii) dodijeliti vam bilo koji sigurnosni udio u bilo kojoj imovini Kompanije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) bilo koji iznos koji se nalazi na vašem računu.
 5. Možemo vam dostaviti obavještenja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama ili u vezi s njima u e-pošti i / ili putem web stranice, a smatrat ćete da ste takvu obavijest primili u roku od 24 sata od trenutka kada vam je poslana u gore spomenuti način.
 6. Nijedan neuspjeh ili kašnjenje s naše strane u ostvarivanju bilo kojeg prava, ovlasti ili pravnog lijeka po tom osnovu neće djelovati kao odricanje od toga, niti će bilo koje pojedinačno ili djelomično izvršavanje bilo kojeg takvog prava, ovlaštenja ili pravnog lijeka spriječiti bilo koje drugo ili njegovo daljnje vršenje ili vršenje bilo kojeg drugo pravo, moć ili pravni lijek.
 7. Ako bilo koja odredba ovih Uslova i odredbi smatra da je nadležni sud neprimenjiva prema važećem zakonu, tada će takva odredba biti izuzeta iz ovih Uslova i odredaba, a ostatak ovih Uslova tumačiće se kao da je takva odredba tako isključeni i bit će izvršni u skladu s njegovim uvjetima; međutim, pod uslovom da se u tom slučaju ovi Uslovi i odredbe tumače tako da u najvećoj meri u skladu sa i dozvoljavaju važećim zakonom sprovode značenje i nameru izuzete odredbe koju je utvrdio nadležni sud .

P. Razlike u jeziku

 1. Uslovi su sastavljeni na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih neslaganja između značenja bilo koje prevedene verzije ovih Uslova i odredbi i verzije na engleskom jeziku, značenje verzije na engleskom jeziku će prevladati.

Version 1.2.10 - 16.03.2021

Vrijedi do daljnjeg