Πολιτική απορρήτου

 

This is the privacy policy (the "Πολιτική") of the website MailCasino.com (the "Δικτυακός τόπος") operated by Progressplay Limited, of Soho Office, 3A, Punchbowl Centre, Elia Zammit Street, St. Julians, STJ3154, Malta (the "Εταιρία","Εμείς","Μας","Μας").

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα και το απόρρητό σας. Σύμφωνα με αυτήν τη δέσμευση θα τηρήσουμε τις ακόλουθες αρχές:

 • Να είστε διαφανείς όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για εσάς:

Είναι σημαντικό για εμάς ότι ανά πάσα στιγμή θα έχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς. Για το σκοπό αυτό, Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές και μέτρα που θα σας βοηθήσουν να σας παράσχουμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς, με τον κατάλληλο τρόπο και χρόνο.

Η πλήρης πολιτική απορρήτου μας έχει ως στόχο να σας παρέχει την ευρύτερη κατανόηση των τύπων των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να το αναθεωρείτε με την πρώτη δυνατή ευκαιρία και κατά καιρούς.

Επιπλέον, όπου διαπιστώνουμε ότι απαιτείται να σας δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, θα τις παρέχουμε στον κατάλληλο χρόνο και τόπο.

Θα χαρούμε επίσης να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε, με την επιφύλαξη νομικών περιορισμών. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Progressplay Limited

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

 

 • Να επεξεργαστείτε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική:

Οι σκοποί για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που ζητάτε, την ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας , για την εκτέλεση επιχειρηματικής και διοικητικής δραστηριότητας που υποστηρίζει την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή / και για την τήρηση οποιωνδήποτε νομικών ή / και κανονιστικών απαιτήσεων. Ολόκληρη η λίστα των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με φυσικά πρόσωπα παρατίθεται στην ενότητα 7 της Πολιτικής.

Επιπλέον, θα επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, προκειμένου να κατανοήσουμε τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις και να σας προσφέρουμε προσωπικά προσαρμοσμένες προσφορές. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ότι θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε προσωπικά προσαρμοσμένες προσφορές και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με ένα τέτοιο αίτημα.

 

 • Να επενδύσετε σημαντικούς πόρους για να σεβαστείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς:

Εφαρμόζουμε σημαντικούς πόρους για να σας επιτρέψουμε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων. Επομένως, μπορείτε να μας προσεγγίσετε όποτε θέλετε να αναθεωρήσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, να μας ζητήσετε να τα τροποποιήσουμε, να τα διαγράψουμε, να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους σκοπούς ή γενικά ή ότι θα τα μεταφέρουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος και Θα εκπληρώσουμε τις επιθυμίες σας σύμφωνα με το νόμο.

 

 • Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για εσάς:

Παρόλο που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε την απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι Χρησιμοποιούμε και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μέσων και μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς.

 

Η πλήρης πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η Πολιτική περιγράφει το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία για φυσικά πρόσωπα, πώς τα συλλέγει, τα χρησιμοποιεί, τα κοινοποιεί σε τρίτα μέρη, τα προστατεύει, τα επεξεργάζεται κ.λπ.

In this Policy, and reference to “Personal Data” is to any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or in combination with additional information that We have or that We have access to.

In this policy, wherever We refer to the “processing” of Personal Data, We refer to any operation or set of operations which is performed on Personal Data, including the collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

Η εταιρία:

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Εταιρείας και τα μέσα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων είναι:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Progressplay Limited

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς όποτε χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε τον Ιστότοπο, τα κανάλια υπηρεσιών μας ή / και επικοινωνήστε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μας παρέχετε ενεργά τα Προσωπικά Δεδομένα και σε άλλες περιπτώσεις θα Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς από την εξέταση και ανάλυση της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή / και των καναλιών υπηρεσίας μας.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη παροχή τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων δεν θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μας ζητάτε να σας παρέχουμε. Δείτε παρακάτω μια λεπτομερή περιγραφή τέτοιων περιπτώσεων:

Νομική υποχρέωση της Εταιρείας: υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν από την Εταιρεία να συλλέξει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα ως προϋπόθεση για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, εάν δεν παρέχετε στην Εταιρεία τέτοια Προσωπικά Δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, οφείλουμε να συλλέξουμε τη φυσική σας διεύθυνση και τη χώρα διαμονής σας σύμφωνα με τις κανονιστικές μας απαιτήσεις ως κάτοχοι αδειών τζόγου στο διαδίκτυο. Παρόλο που δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, εάν δεν τις παρέχετε σε εμάς, δεν θα είμαστε σε θέση να σας εγγράψουμε ως πελάτη και να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας: σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, εάν δεν παρέχετε στην Εταιρεία τέτοια Προσωπικά Δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει η συμβατική υποχρέωση.

Για παράδειγμα, εάν δεν μας δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε το αίτημά σας ανάληψης μέσω αυτής της πιστωτικής κάρτας.

Παροχή Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων με εσάς: σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή Προσωπικών Δεδομένων για εσάς αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση συμβολαίου μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, εάν δεν παρέχετε στην Εταιρεία τέτοια Προσωπικά Δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να συνάψουμε συμβόλαια μαζί σας και ως εκ τούτου δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας και υπηρεσίες

Για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε ορισμένα επιχειρησιακά μηνύματα, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, θα χρειαστεί να λάβουμε τη διεύθυνση email σας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την εγγραφή: διεύθυνση email, όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, φυσική διεύθυνση, πόλη διαμονής, χώρα διαμονής, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, νόμισμα λογαριασμού, γλώσσα λογαριασμού, διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα από το παγκόσμια διαδικτυακά και κοινωνικά δίκτυα.

Προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε κάθε σύνδεση στον λογαριασμό σας: Διεύθυνση IP, πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, ανάλυση οθόνης, έκδοση flash, τρέχουσες και προηγούμενες ιστοσελίδες που περιηγηθήκατε, ημερομηνία και ώρα σύνδεσης, δεδομένα τοποθεσίας.  

Προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε κατά τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς: οι καταθέσεις, τα στοιχήματα, τα μπόνους, η συνεδρία παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας και της διάρκειας), κέρδη και απώλειες.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της υποστήριξής μας: αριθμός διαβατηρίου / ταυτότητας / άδειας οδήγησης και φωτογραφία, λογαριασμός χρησιμότητας.

Προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε όταν λαμβάνουμε κατάθεση χρημάτων και κατόπιν αιτήματος ανάληψης: στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία ηλεκτρονικού πορτοφολιού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και φωτογραφία, στοιχεία πηγής χρημάτων, λογαριασμός τηλεφώνου, κατάσταση λογαριασμού.

Προσωπικά δεδομένα Λαμβάνουμε από εσάς: τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε με τη δική σας βούληση όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πελατών, της συνομιλίας, των κοινωνικών δικτύων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών, αιτημάτων και σχολίων. Οι εκπρόσωποι υποστήριξης πελατών μας μπορούν να καταγράφουν ή / και να εγγράφουν γραπτώς τις κλήσεις σας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα και σύμφωνα με την κατάλληλη νομική βάση.

Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, εκτός εάν υπάρχει νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία. Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για εσάς είναι οι εξής:

 1. Η συγκατάθεσή σας ότι η Εταιρεία θα επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα για εσάς για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, με σκοπό την αποστολή υλικού μάρκετινγκ.

  Όταν η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς είναι η συγκατάθεση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς για τους οποίους δώσατε τη συγκατάθεσή σας στέλνοντας μια ειδοποίηση δωρεάν στην ακόλουθη διεύθυνση email [email protected]ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας στο λογαριασμό σας.

  Όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή με τη μορφή που προορίζεται να σας παρασχεθεί και δεν θα έχετε καμία αξίωση σε σχέση με αυτό.

 2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη συμβολαίου. Για παράδειγμα, για την εγγραφή σας ως κατόχου λογαριασμού ή για τη δυνατότητα ανάληψης χρημάτων από τον λογαριασμό σας.
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία. Για παράδειγμα, λόγω των υποχρεώσεών μας για αδειοδότηση ως κατόχων διαδικτυακών αδειών τζόγου
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος. Για παράδειγμα, με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ή για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Όποτε η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, η επεξεργασία εξαρτάται από τέτοια συμφέροντα που δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσένα. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση email [email protected] προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση από εμάς προκειμένου να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς λόγω της απαραίτητης επεξεργασίας για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

 

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς και τη νομική βάση για οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία:

 

Σκοπός

Νομική βάση

1

Για να εγγραφείτε ως πελάτης

Κατόπιν αιτήματός σας για εγγραφή στην Εταιρεία και άνοιγμα λογαριασμού, Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να μας επιτρέψει να εκτελέσουμε τέτοια αιτήματα.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

2

Για να μας επιτρέψετε να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Κάθε φορά που ζητάτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ειδικά για να κάνετε χρήση μπόνους, να στοιχηματίσετε, να καταθέσετε και να αποσύρετε χρήματα από τον λογαριασμό σας, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Στοιχεία που απαιτούνται από εμάς για την εκτέλεση τέτοιων αιτημάτων.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

3

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους επιχειρησιακών απαιτήσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με ορισμένα επιχειρησιακά θέματα. για παράδειγμα, όπου θα πρέπει να σταματήσουμε να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ορισμένες δικαιοδοσίες ή όπου αλλάζει μια συγκεκριμένη πτυχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς ανάλογα.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

4

Για να απαντήσετε στα ερωτήματά σας, τα αιτήματα ή / και τα παράπονά σας, και να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών

Απαιτείται επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχετε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας που χρησιμοποιείτε από εσάς, και γενικά για να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τυχόν αιτήματα αυτο-αποκλεισμού (ή παρόμοια) που υποβάλατε από εσάς.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

5

Για να συλλέξετε χρήματα σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράσατε από εσάς

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

6

Προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένα υλικά και προσφορές μάρκετινγκ

Προκειμένου να βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και προκειμένου να σας προσφέρουμε πρόσθετες και νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, προκειμένου να προσαρμόσουμε τα υλικά που σας παρουσιάζονται σύμφωνα στις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά σας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνικές αυτοματοποιημένης ανάλυσης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

 

7

Προκειμένου να συμμορφωθείτε με τυχόν νομικές υποχρεώσεις ή δικαστικές ή διοικητικές εντολές

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις διάφορες νομικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτροπή της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από πελάτες από συγκεκριμένες δικαιοδοσίες λόγω νομικής απαγόρευσης ή για την αποτροπή της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από ανηλίκους.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

8

Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς και για να προσφέρουμε καινούργια

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς και για το σκοπό της προσφοράς νέων. Αυτή η επεξεργασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση των προηγούμενων χρήσεων από εσάς των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τυχόν σχόλια και καταγγελίες που ελήφθησαν σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και τυχόν σφάλματα και δυσλειτουργίες.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

 

9

Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη, η καταχρηστική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

10

Για να σας στείλουμε υλικό μάρκετινγκ

Εφόσον συμφωνείτε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς, θα σας στείλουμε, μέσω των μέσων επικοινωνίας που συναινείτε, μάρκετινγκ υλικών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, είτε υπάρχουν τώρα είτε στο μέλλον, είτε είναι παρόμοια με τα τρέχοντα προϊόντα μας και υπηρεσίες και αν είναι διαφορετικές, ή / και προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

It is hereby clarified that you may withdraw your consent at any time, by sending an email free of charge with the title “unsubscribe” to the following email address: [email protected] ή κάνοντας κλικ στην επιλογή κατάργησης εγγραφής σε οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται. Λάβετε υπόψη ότι θα σας ζητηθεί να επιλέξετε από ποιο μέσο επικοινωνίας (ένα, μερικά ή όλα) θέλετε να διαγραφείτε.

It is hereby clarified that unsubscribing will not cause the deletion of your contact details, but to cease receiving marketing materials – unless you re-request to receive them, subject to any legal obligation of Ours.

 

 • Η συγκατάθεσή σας

11

Προκειμένου να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε διαφημιστικών και διαφημιστικών εκστρατειών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

12

Για να εκτελέσετε και να διατηρήσετε διάφορες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την προσφορά και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν λειτουργίες back office, δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγική λήψη αποφάσεων, μηχανισμούς εποπτείας κ.λπ.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

13

Για την εκτέλεση ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης

Χρησιμοποιούμε διάφορα αναλυτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων στατιστικών) προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών και της εισαγωγής και ανάπτυξης νέων.

 

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

14

In order to protect Our and third parties’ interests, rights and assets, including initiation or exercise or defense of legal claims

Μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία μας και τρίτων, σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό και συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

Όταν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία για το σκοπό αυτό στέλνοντας ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση email [email protected], εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύει των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της προσφορές που είναι ειδικά προσαρμοσμένες για αυτούς, προκειμένου να βελτιώσουν και να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη και τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, και προκειμένου να σας προσφέρουν πρόσθετες και νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσίες τρίτων. Αυτό γίνεται μετά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, προκειμένου να προσαρμόσετε το υλικό που σας παρουσιάζεται, με βάση τις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνικές αυτοματοποιημένης ανάλυσης προσωπικών δεδομένων που μας παρέχουν ανάλυση και συμπεράσματα σχετικά με εσάς σε διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Για παράδειγμα, τέτοια ανάλυση και συμπεράσματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εμάς για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. για παράδειγμα, με βάση τα μοτίβα παιχνιδιού σας, τη διεύθυνση και την ηλικία σας, την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας στην οποία προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας κ.λπ.

Παρόμοια ανάλυση και συμπεράσματα χρησιμοποιούνται στο βαθμό που συμφωνήσατε να λάβετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς, καθώς αυτά τα υλικά είναι προσαρμοσμένα για να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτήν την επεξεργασία για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ, αποστέλλοντας ειδοποίηση στα ακόλουθα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς για τέτοιους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

In addition, you may withdraw your consent from receiving marketing materials at any time, by sending an email free of charge with the title “unsubscribe” to the following email address: [email protected]

The Company shares Personal Data with companies within the group of companies of which the Company is a part, for the purpose of supporting the activities of the Company and the offering of the Company’s products and services.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς σε τρίτους που μας παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Οι υπηρεσίες KYC και AML, αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις νομικές, κανονιστικές και αδειοδοτικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας.
 2. Υπηρεσίες πληρωμών, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, επεξεργαστές πληρωμών και τράπεζες.
 3. Υπηρεσίες σε σχέση με θέματα υπεύθυνου τζόγου · π.χ., όπου θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το πεδίο στοιχηματισμού ενός ατόμου είναι συμβατό με τον πλούτο του.
 4. Πάροχοι αποθήκευσης και φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών cloud computing.
 5.  Πρόληψη της απάτης και έρευνα αντιστροφής χρέωσης.
 6. Πληροφορίες διεύθυνσης IP.
 7. Ανάλυση εμπειρίας χρήστη.
 8. Υποστήριξη.
 9. Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας λευκής ετικέτας και των εργολάβων τους).
 10. Αποστολή υλικού, συμπεριλαμβανομένου του υλικού μάρκετινγκ, μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας, όπως email, SMS, κανονικό (σαλιγκάρι) ταχυδρομείο, ειδοποιήσεις push και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα.
 11. Διαχείριση δεδομένων CRM.
 12. Η κλήση εισέρχεται.
 13. Παροχείς παιχνιδιών.
 14. Ψηφιακή υπογραφή.
 15. Λογιστικές και νομικές υπηρεσίες.
 16. Υπηρεσίες έρευνας, ανάλυσης, τεχνικής και διαγνωστικής.

The Company may share Personal Data about you with governmental, local, official, regulatory, licensing and gambling authorities, as well as where such disclosure is required to protect Our and third parties’ interests, rights and assets, including initiation or exercise or defense of legal claims.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς σε πιθανούς αγοραστές ή επενδυτές ή δανειστές στην Εταιρεία ή / και σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία ή σε περίπτωση παρόμοιας συναλλαγής ( συμπεριλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή / και οποιασδήποτε εταιρείας εντός του ομίλου εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία) ή / και σε σχέση με οποιαδήποτε συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ενοποίηση ή πτώχευση της Εταιρείας ή / και οποιασδήποτε εταιρείας εντός του ομίλου εταιρειών στον οποίο συμμετέχει η Εταιρεία.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα γίνεται μέσω αποστολής email ζητώντας να ασκήσει το δικαίωμά σας στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected]

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση σχετικά με το εάν γίνεται επεξεργασία ή όχι των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς και, όπου συμβαίνει αυτό, η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: (1) τους σκοπούς της επεξεργασίας. (2) τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων · (3) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα Προσωπικά Δεδομένα, ιδίως παραλήπτες σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή διεθνών οργανισμών · (4) όπου είναι δυνατόν, η προβλεπόμενη περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου · (5) την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσετε από την Εταιρεία διόρθωση ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς ή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία · (6) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή · (7) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους. (8) την ύπαρξη προφίλ και (9) όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

Η Εταιρεία θα παράσχει ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και ενδέχεται να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που ζητάτε από εσάς όταν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, και εκτός εάν ζητήσετε άλλως από εσάς, οι πληροφορίες θα παρέχονται σε μια κοινή χρήση ηλεκτρονική μορφή.

Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, και επομένως εάν το αίτημα θα βλάψει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, η Εταιρεία ενδέχεται να μην εκπληρώσει το αίτημά σας ή να το πράξει με περιορισμένο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων για εσάς. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ολοκληρώσετε ατελή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς, όπου ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: (α) τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία. (β) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία · (γ) έχετε αντίρρηση ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε από εμάς ή από τρίτο μέρος και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ; (δ) αντιτίθεται στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για εσάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. (ε) τα Προσωπικά Δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία · (στ) τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο δίκαιο των κρατών μελών στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: (α) για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το δίκαιο των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία. ή (β) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία περιορισμό της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για εσάς όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (α) αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια του Προσωπικά δεδομένα για εσάς. (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους. (γ) η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από εσάς για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. (δ) όταν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, εκτός εάν αποδεικνύουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων · (ε) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ.

Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς έχει περιοριστεί μετά το αίτημά σας, αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με εξαίρεση την αποθήκευση, μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε τέτοια Προσωπικά Δεδομένα σε άλλο ελεγκτή, όπου: η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε μια σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος. και (β) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

In exercising your right to data portability, you have the right to have the Personal Data about you transmitted directly from the Company to another controller, where technically feasible. The exercise of your right to data portability is without prejudice to your and the Company’s rights under your right to erasure. In addition, the right to data portability shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, η οποία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ βάσει αυτών των νόμιμων συμφερόντων. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, εκτός εάν Αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας που παρέχεται σε εμάς με σκοπό την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για εσάς ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή που έχει συσταθεί από ένα κράτος μέλος προκειμένου να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 11, ενδέχεται να περιορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

Θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα 11 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.

Οι πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στην ενότητα 11 παρέχονται δωρεάν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ενότητα 11. Όταν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, Μπορούμε είτε: (α) χρεώνει ένα λογικό τέλος λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές δαπάνες για την παροχή των πληροφοριών ή την επικοινωνία ή για τη λήψη της απαιτούμενης ενέργειας · ή (β) αρνούνται να ενεργήσουν σχετικά με το αίτημα.

Η Εταιρεία ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας προκειμένου να εκπληρώσετε το αίτημά σας σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 11, όπου έχουμε εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα.

Γενικός

Όταν επισκέπτεστε ή αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ένα αρχείο cookie (το οποίο είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου) εγκαθίσταται στη συσκευή μέσω της οποίας επισκέπτεστε ή έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς και τη συμπεριφορά σας, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να προσαρμόζουμε και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς και εκτελούν αναλυτικά στοιχεία.

Μερικά από τα cookie που χρησιμοποιούμε είναι cookie συνεδρίας, τα οποία κατεβάζονται προσωρινά στη συσκευή σας και διαρκούν έως ότου κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα είναι επίμονα cookie που διαρκούν στη συσκευή σας μετά τη διακοπή της περιήγησης στον Ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον Ιστότοπο να θυμάται ως επιστρέφοντας επισκέπτης όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπο.

Τύποι cookie

Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη λειτουργικότητά τους, ως εξής:

Τύπος cookie

Σκοπός

Επιπλέον πληροφορίες

Αυστηρά απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορείτε να πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που έχετε ζητήσει. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που έχετε ζητήσει.

Τέτοια cookie είναι απαραίτητα για να βοηθήσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιήσει λήψη ή ροή πληροφοριών, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της και να σας επιτρέψει να επιστρέψετε σε σελίδες που έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν.

Αυτά τα cookie συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, όπως όνομα χρήστη, τελευταία ημερομηνία σύνδεσης και σας αναγνωρίζουν ότι είστε συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο.

Αυτά τα cookie διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (cookie συνεδρίας)

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπο και μας επιτρέπετε να θυμόμαστε τις επιλογές και τις προτιμήσεις σας (όπως η γλώσσα) προκειμένου να μας επιτρέψετε να σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσαρμοσμένες δυνατότητες.

Αυτά τα cookie συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε, τα παιχνίδια που παίζετε και τις προτιμήσεις μάρκετινγκ.

Αυτά τα cookie επιβιώνουν από το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης ιστού σας και διαρκούν μέχρι την ισχύουσα ώρα λήξης τους.

Cookies απόδοσης

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση του Ιστότοπου και για τον έλεγχο και τη βελτίωση αυτής της απόδοσης, προκειμένου να παρέχουν καλύτερη εμπειρία χρήστη. Επιπλέον, μας επιτρέπουν να εκτελούμε αναλυτικές λειτουργίες στον Ιστότοπο.  

Αυτά τα cookie συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα που δεν σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί.

Αυτά τα cookies ισχύουν για διάφορες περιόδους. μερικά διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα έχουν αόριστη περίοδο ισχύος.  

Cookies μάρκετινγκ / στόχευσης τρίτων

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων και επικοινωνιών μάρκετινγκ και για την προβολή της Ιστοσελίδας, με τρόπο που σας ενδιαφέρει περισσότερο, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ενέργειές σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε.

Μερικά από αυτά τα cookies παρέχονται και χρησιμοποιούνται από τρίτους.

Αυτά τα cookies ισχύουν για διάφορες περιόδους. μερικά διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα έχουν αόριστη περίοδο ισχύος.  

 

Αποκλεισμός και αφαίρεση cookie

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε και να διαγράψετε μερικά ή όλα τα cookie. Δείτε παρακάτω συνδέσμους προς οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού:

 

Please note, however, that if you do so, some or all of the Website’s features and functionalities might not perform as intended.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τον κανονισμό, τις πολιτικές και τις εντολές που ισχύουν σε εμάς.

Σε γενικές γραμμές, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών μετά τον τερματισμό του λογαριασμού σας μαζί μας.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς δεν διατηρούνται για περισσότερο από το απαιτούμενο, Εξετάζουμε περιοδικά τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε από εμάς προκειμένου να εξετάσουμε εάν μπορεί να διαγραφούν τυχόν Προσωπικά Δεδομένα. 

Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα (δηλαδή, δικαιοδοσίες εκτός κρατών μελών της ΕΕ, Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) ή σε διεθνείς οργανισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα λάβει τις κατάλληλες διασφαλίσεις με σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς και να προβλέψει ότι διατίθενται εκτελέσιμα δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων και αποτελεσματικές νομικές λύσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Αυτές οι διασφαλίσεις και προστασία θα είναι διαθέσιμες εάν πληρούνται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. The transfer is to a third country or an international organization which the EU Commission decided that they provide an adequate level of protection to the Personal Data that is transferred to them pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (" GDPR");
 2. Η μεταφορά είναι σύμφωνα με νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό μέσο μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ · ή
 3. Η διαβίβαση είναι σύμφωνη με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ · Μπορείτε να δείτε τις ρήτρες που ενέκρινε η Επιτροπή της ΕΕ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να της παρασχεθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιεί για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς που μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, αποστέλλοντας email στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που παρουσιάζονται από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που μεταδίδονται αποθηκεύονται ή υφίστανται επεξεργασία με άλλο τρόπο.

Ενδέχεται να απαιτείται από μας, λόγω νομικών ή άλλων υποχρεώσεων εκτός του ελέγχου μας, να μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς σε τρίτους, όπως δημόσιες αρχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε περιορισμένο έλεγχο στο επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς από αυτά τα τρίτα μέρη.

Οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλήρως. Επομένως, η Εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για εσάς όταν μεταφέρεται μέσω του Διαδικτύου στον Ιστότοπο που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή / και εφαρμογές τρίτων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές, ούτε τη συλλογή και / ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς από τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές, ούτε για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεδομένων τους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω τέτοιων ιστότοπων ή / και εφαρμογών.

Wherever you access such third parties' websites and/or applications, We recommend that you carefully review their privacy policies prior to using such websites and/or applications and prior to disclosing any Personal Data by you.

Μπορούμε να τροποποιούμε, κατά καιρούς, τους όρους αυτής της Πολιτικής. Κάθε φορά που τροποποιούμε αυτήν την Πολιτική, θα κοινοποιούμε τέτοιες τροποποιήσεις δημοσιεύοντας την ενημερωμένη Πολιτική στον Ιστότοπο. Επιπλέον, όταν κάνουμε σημαντικές τροποποιήσεις αυτής της Πολιτικής, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για τέτοιες τροποποιήσεις μέσω μέσων επικοινωνίας που πιστεύουμε ότι είναι εύλογα σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τέτοιες τροποποιήσεις και δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σχετικά με τέτοιες τροποποιήσεις στον Ιστότοπο. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της ενημερωμένης Πολιτικής στον Ιστότοπο.

Version 2.0 – 24.05.2018