Ինքնասահմանափակում

Գրանցված խաղացողը կարող է, գրավոր ծանուցելով Mailcasino.com- ին, սահմանել իրենց սեփական ավանդի սահմանաչափը օրական, շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում:

Գրանցված խաղացողի կողմից նոր ավանդի սահմանման կամ գոյություն ունեցող ավանդի սահմանաչափը նվազեցնելու մասին գրավոր ծանուցումն ազդում է Mailcasino.com- ի կողմից դրա ստացման պահից, կամ դրանից անմիջապես հետո, որքան դա հնարավոր է:

Գրանցված խաղացողը, որը ավանդի սահմանում է սահմանել վերոհիշյալ 1-ին բաժնի ներքո, կարող է, գրավոր ծանուցելով Mailcasino.com- ին, կարող է ավելացնել կամ չեղյալ համարել ավանդի սահմանաչափը պահանջի պահից յոթ (7) օր նվազագույն սպասման ժամանակահատվածից հետո, բացառությամբ եթե սահմանը դրված է զրոյի:

Mailcasino.com- ը չի ընդունի գրանցված խաղացողից ավանդ ՝ ի հակադրություն սույն Մասի ներքո այդ խաղացողի համար սահմանված սահմանաչափի:

Կապվեք մեզ հետ ինքնասահմանափակման համար